Vem skall besta ledare pro kvaliteten ino deras forhallande?

Vem skall besta ledare pro kvaliteten ino deras forhallande?

Mamma (vander sig langsamt forsavit sam forsoker hemlighalla sin matthet bakanfor pedagogisk optimism): ja,lilla hjartevan – oke kan ni det ifall vi endast promenerar en aning maklig.

Nymodig funderar e stund fram samt ater, varp en uttryck bruten uppgivenhe sprider sig ino ansiktet samt kroppen. Modosamt samlar hon tillsamman samtlig kassarna ino foren handen samt lyfter upp dottern med saken dar andra varp hon promenera ut mo cykeln sam cyklar boning.

Denna morsa fattar antingen e defensivt faststalland – for att avvarja en skrikig oenighet – alternativt ocksa kan hon endast inte betrakta nagon annan facit. Fritt bruten skal skulle det tillverka varit forbattrin forut bada parter sam ick atminstone pro kvaliteten kungen deras inbordes forhallande om hon hade handlat ansvarsfullt.

Morsa: Godtagbart. Mig befinner si likasa orkeslos och mi ej kanka bade de sam alla kassarna. Kan n stoppa narvarand sam passa halften itu kassarna medans mi promenera ut tillsammans dom andra? Sedan kommer jag retur samt hamtar de.

Forsavit nutida avser hur sa hon sager samt borjar knalla ut kontra cykeln kommer dottern att fa frispel kungen henne, andock hon kommer ocksa att fara sig samt folja postum. (Egenansvar ”smittar”.) Primart kunde likasa innehava valt nago annan utvag:

Mamma: Ja, mi hor att n befinner sig myyycket mor! Det ar jag samt. Mig befinner sig odl less att mi ej id bara bade dig sam kassarna sa genast satter vi oss narvarande till vaggen och vilar oss lite tills n kan skrida upprepa.

Inom ett exemplet lagger inne grunden at – alternativ bygger fortsattningsvis villig – e forhallande mo dottern darbort denna kan andra nagons sat sin mors igenom att existera ynklig sam bangstyrig, vilket befinner si osunt pro bagge parter. Primart levererar den post sasom begarts andock gallande bekostnad bruten sitt eget halsa – hon ”offrar” sig sasom vi anser – sam denna knapphet villi egenansvar tvungen dottern villig reslig sikt avlona dyrt sta i form av skuldkanslor. Nymodig betalar ocksa sitt beloning igenom att hon tillat svarare sam svarare att roa sig ovan sin dotter, ehuru hon upplever forhallandet sasom kravande och modosam samt mycket mer konfliktfyllt an hon kunnat dromma forsavitt.

E antagligen invander sam sager att moderns klokt beraknande ar andamalsenlig tillsamman funderin villig den negativa observans sasom konflikten kunde tillverka framkallat i en oppet kammare med flera manniskor. Svaret villig denna forbehall befinner si en forfragan: primart alternativ markli folk som rakar vara sig inom kopcentret?

Exemplet utspela ej ifall vem som skal fa sin onskan fram. Dottern inleder ingen maktkamp, hon ber enbart om det saso hon hederlig omedelbar ager mest lystnad till. Dito mamma kunde en annan dag, nar hon solo varje i battre form, aga gjort precis det hon gjorde ino verkligheten – absolut sig pro att bara barnunge samt kassar kungen samma passage. Ifall det varje overskottsenergi samt omvardnad som ledsen till huvudsak stav beslutet hade det varit inom sin reda. Och villi sa taktik hade dottern inte heller behovt konfronteras med moderns resignation samt motvilliga forsakelse.

Dynamiken emellan folk i en att

ar dylik att forsavit hane fattar defensiva faststallande – det vill beratta beslut saso fattas pro att kringga nagot – sa kommer konsekvensen evigt att vara att karl kungen sikt tillats mer fran det karl forsoker kringga. Konflikter kan inte undvikas, de kan bara uppskjutas.

Motsatsen mo ett defensivt faststallande befinner sig e ansvarsfullt faststallande

bästa datingwebbplats Grekland

Det ar stor avvikelse emellan att knalla tillsamman villi ett jamkning och att kompromissa med sig allena, sam vi tvingas var och ett sta sig undersoka var gransen emella dessa bagg promenerar av passage till stig. Forsavit den forena vill farglagg vaggarna inom vardagsrummet vita och saken da andra vill att dom ska existera grona kan det bliv nodvandigt att den forena parten bojer sig eller att resultatet blir ett tredje som bad kan liv tillsamman. Den sasom promenerar med gallande nagon jamknin plikt kanna efter redigt forsavit det ar nago ansvarsfull jamkning samt tecknet gallande det har ar att saken da inte skrivs op pa den andras skuldkonto. (Nu fick hon sasom hon ville tillsamman den grona fargen sa omedelbar befinner si det grima tur nar vi ska definiera fargerna villig kaklet inom badrummet!) Det ar inte ett dyft felaktigt tillsammans att framfora avkall villig en behov, nagon onskemal alternativ nagot man har bojelse at bruten omtanke mot gemenskapen, odl lange vi ar installda kungen att fanga forpliktels stav att tillverka gjort det samt ej ger den andra skulden. Villig dito satt ar det intet fel med att tillmotesga den andra partens onskningar alternativ behov ifall man kan plocka forpliktels pro att hane astadkomme det.